էակից

էակից

Dasnabedian 1995: 434

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,19
coessentiel, consubstantiel

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԷԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0759 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. συνών ὀμοούσιος ejusdem essentiae, consubstantialis Բնութենակից. իսկակից. համագոյ. *Ցուցաւ էակից միշտ եւ գոյակից հօր. Կիւրղ. գանձ.: *Էակիցն հօր անդրանիկն որդի: Ի փառս էակցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ὀμοούσιος consubstantialis, ejusdem essentiae Ունօղ զմի եւ զնոյն գոյացութիւն եւ զգոյութիւն. էակից. իսկակից. համաբուն. համաբնութիւն. համէութիւն. միասնական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԳԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. συγγενής, ὀμόφυλος , cognatus, conjunctus Համազգային, ʼի նմին ազգէ. ազգային, մեկ ազգէ. *Ազգակիցքն գաղտուկ ելանէին արտասուաց կցորդ լինել. ՟Գ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԹՈՌԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. եւ գ. παρακαθήμενος, συγκαθήμενος, σύνεδρος assidens, consedens, una solium obtinens Առընթեր գլխաւորին նստեալն յաթոռ. բարձակից. հարազատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԳՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ἐτερούσιος alienae essentiae, diversae substantiae Հակառակն ձայնիս համագոյ՝ որպէս օտարագոյ, հնարեալ յարիանոսաց. այս ինքն որոյ գոյացութիւնն կամ էութիւնն եւ գոյութիւնն իցէ ա՛յլ. ո՛չ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂԱԿԻՑ — (կցի.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date ա. Կցորդ անեղ գոլոյ. էակից. համագոյ. *Անեղակից Բանդ Հօր: Անեղակից Սուրբ Հոգի. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՐԿ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ἁφορολόγητος liber a tributo Ազատ ʼի հարկաց արքունեաց. տուրքէ ազատ. ... *Ամենայն տեղի՝ զոր եւ ունին, անհարկ եւ ազատ լիցի. ՟Ա. Եզր. ՟Դ. 50: *Անհարկ եւ անբեկար. Մխ. դտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 496 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c ա. ὀμοφυής ejusdem naturae, ὀμοούσιος consubstantialis Բնութենակից. համաբնակից. յաստուածայինս նաեւ՝ Էակից, համագոյակից. *Ծնեալ, եւ ոչ արարեալ, բնակից հօր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆՈՒԹԻՒՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 500 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. (որ առ յետինս գրի Բնութենակից). որ եւ ԲՆԱԿԻՑ, ՀԱՄԱԲՆԱԿԻՑ. Կցորդ նոյն բնութեան. իսկ յաստուածայինս՝ Համագոյակից. էակից. *Զուգակից եւ բնութիւնակից եւ փառակից հօր եւ որդւոյ. Արծր. ՟Ա.13:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՅԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. Յաստուածայինս՝ իբր Համագոյ. էակից. իսկակից. մշտնջենաւորակից. որպէս յն. ὀμοούσιος, συνύπαρχων consubstantialis, coexistens *Վասն զի է բնութեամբ աստուած, բնութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՒԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0606 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c ն. ԴԱՒԱՆԵՄ ԴԱՒԱՆԻՄ. ὀμολογέω confiteor, profiteor Հաւան լինել, եւ յանձն առնուլ զիմն իբրեւ ճշմարիտ. խոստովան լինել. վկայել, խոստանալ զհաւատարմութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.